Misyonumuz Vizyonuz

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Misyonumuz

Etik ilkeler çerçevesinde , hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğini önemseyen, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan yüksek kalitede nitelikli sağlık hizmetini bütüncül kalite anlayışı içerisinde sunmak.

Vizyonumuz

Hasta ve çalışan memnuniyetini temel ilke edinerek hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti sunan bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Kalite Politikamız

Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Değerlerimiz

 • Hasta haklarına saygı
 • Çalışanların haklarına saygı,
 • Bilimsellik,
 • Topluma, çevreye ve yasalara saygı,
 • Tıbbi deontoloji ve Etik’e uyum,
 • Ulaşılabilir olmak,
 • Kalıcı güven
 • Ekip bilinci
 • Hoşgörü

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER
​AMAÇ:

Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan,en az kaynakla en kısa zamanda en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/hasta yakını ve çalışanların makul istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır.

HEDEFLER:

 • Acil servisin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi için yenileme

çalışmalarının yapılması.

 • Fizik tedavi ünitesinin ve polikliniğinin yerinin değiştirilip

aynı merkezde  hizmet vermeye başlaması.

 • Digital röntgen sistemine geçilerekröntgen biriminin yeni

poliklinik (Ülkü Ulusoy) binasında hizmet vermeye başlaması.

 • Çalışan memnuniyet oranının %80’in üzerine çıkarılması.