Misyonumuz Vizyonuz

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Misyonumuz

Etik ilkeler çerçevesinde , hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğini önemseyen, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan yüksek kalitede nitelikli sağlık hizmetini bütüncül kalite anlayışı içerisinde sunmak.

Vizyonumuz

Hasta ve çalışan memnuniyetini temel ilke edinerek hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti sunan bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Kalite Politikamız

Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Değerlerimiz

  • Hasta haklarına saygı
  • Çalışanların haklarına saygı,
  • Bilimsellik,
  • Topluma, çevreye ve yasalara saygı,
  • Tıbbi deontoloji ve Etik’e uyum,
  • Ulaşılabilir olmak,
  • Kalıcı güven
  • Ekip bilinci
  • Hoşgörü

 

 

 

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2: Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

Hedef-3:Hastanemizde toplam kalite çalışmalarına yönelik yeni bir departman kurmak

Hedef-4: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

Hedef-5:Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef-6: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-7:Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

Hedef-8:Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-9: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-10: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme