Sosyal Hizmet Birimi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.

   

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

 

Hastanemize sağlık hizmeti almak için başvuran hastalardan sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan (kimsesiz, terk, bakıma muhtaç, evsiz, yoksul, yaşlı, özürlü, sosyal güvencesi olmayan, aile içi şiddet mağduru, alkol ve madde bağımlısı, kronik hasta, ruh sağlığı bozulmuş, il dışından gelen, sığınmacı, mülteci ve yabancı uyruklu olan hasta ve yakınları gibi) hastaların tespit edilmesi, tespit edilen hasta ve yakınlarının psiko-sosyal, ekonomik, eğitim, iş, aile durumlarının değerlendirilmesi, değerlendirme sonucu uygun müdahale şekline karar verilmesi, hasta ve yakınlarına gereken sosyal desteğin sağlanması “Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi” tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastaları ilgili sosyal kurumlara yönlendirir, iletişim süreçlerine yardımcı olur. 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi hastanemiz poliklinikler üst katında yer almaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanları:

  • Abdulkadir ÖZBEK
  • Harun ŞEN

İletişim : (0312) 484 03 22 - 2124