Evde Sağlık Hizmetleri

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır. Evde Sağlık Hizmetleri

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda deneyimli bir kadro ile sunulmasıdır.  Evde sağlık hizmeti; tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.

Birimimiz Telefon Numuraları: 0312 484 03 22- 1361  veya 0312 484 56 66


AMAÇ

-Tedavinin takibi
-Tahliller
-Heyet raporlarının yenilenmesi
-Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde uygulanması
-Sosyal ve psikolojik destek verilmesi

    KİMLER FAYDALANABİLİR

Bu hizmetten kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi göremeyecek durumda olan YATALAK HASTALAR  yararlanabilmektedir.

Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için olduğundan daha iyi yerlere gelmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemi tartışılmazdır. Bu hizmetler insana verilen önemin ve değerin göstergeleridir. Bu amaç itibariyle “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmaktadır.

 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı nedir?

Vatandaşlarımızın günlük hayatını daha kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde yükseltmektir.

 

Hangi Hastalara Hizmet Verir?

Evde Sağlık Hizmetleri, yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç, özürlü, hastanede uzun süre tedavi görmüş ve tedavisinin devamının evde sürdürülmesi gereken vatandaşlarımıza, ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerinin ev ortamlarında sunulması amacını taşır.

 

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?

    Evde sağlık hizmetleri; hafta içi mesai saatleri içerisinde 1 doktor, 1 hemşire,  1 şoför'den oluşan ekiple hizmet vermektedir.

    Hastanın evde sağlık hizmetine gereksiniminin olup olmadığını ekip hastayı yerinde görerek değerlendirir ve bu değerlendirme sonucuna göre hastaya gerekli tedavi ve tıbbi bakım evinde ziyaret edilerek yapılır.

    DİKKAT: Acil durumlarda 112'yi arayınız.